-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

Contoh surat permohonan untuk diangkat menjadi PNS

Loading...
Selamat Datang Di IniContoh.com |


Contoh Format Surat dibawah ini yaitu permohonan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

                                                                                                                                     ........ , .. ........ 2013
Perihal : Permohonan Untuk diangkat
             menjadi Pegawai Negeri Sipil
             Formasi Tahun 2013
                                                                                                                                Kepada Yth ,
                                                                                                                  Bapak/Ibu Bupati/Walikota ......
                                                                                                                                       di
                                                                                                                                  .............

Dengan hormat ,

         Berkenang dengan Keputusan Bupati / Walikota .......... Nomor : .../..../....../2013 tanggal .. ........ 2013 wacana Pelamar Umum yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota ........... Formasi tahun 2013 , gue yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                         : .......................................................................................
Tempat Tanggal Lahir : .......................................................................................
Jenis Kelamin             : .......................................................................................
Agama                       : .......................................................................................
Pendidikan / Jurusan   : .......................................................................................
Jabatan yang dilamar  : .......................................................................................
Alamat Lengkap         : .......................................................................................
                                   Desa / Kelurahan : .......................................................................................
                                   Kecamatan : .......................................................................................
                                   Kabupaten / Kota : .......................................................................................
                                   No. HP : .......................................................................................

          Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Bapak / Ibu , kiranya dapat mendapatkan gue sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ........... Di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ............ sebagai Tenaga Teknis , Tenaga Kesehatan , Tenaga Guru.

         Sebagai materi pertimbangan bagi Bapak / Ibu , bersama ini gue lampirkan syarat - syarat kelengkapan berkas sebagai berikut :
1. Foto Copy Ijazah 2 ( dua ) lembar.
2. Transkrip Nilai 2 ( dua ) lembar.
3. Daftar Riwayat Hidup ditulis tangan dengan menggunakan hurup kapital / balok 2 ( dua ) lembar.
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter 2 ( dua ) lembar.
5. Surat Keterangan Tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika , psikotropika dari Unit Pelayanan  
    Kesehatan Pemerintah 2 ( dua ) lembar.
6. Surat Keterangan Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
7. Surat Pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan BKN Nomor ...... Tahun ......
8. Foto Copy surat sah Keputusan / bukti pengangkatan pertama hingga terakhir 2 ( dua ) lembar.
9. Pas foto ukuran 3 x 4 , 4 ( empat ) lembar.
10. Pas foto ukuran 4 x 6 , 4 ( empat ) lembar.
11.SKCK yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib 2 ( dua ) lembar.

     Demikian permohonan ini gue usikan dengan impian biar Bapak / Ibu dapat mempertimbangkannya dan atas perhatian Bapak / Ibu gue ucapkan terima kasih.


                                                                                                                                            Hormat saya
                                                                                                                                               Pelamar ,



                                                                                                                                        ..........................






Loading...
Previous
Next Post »