-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

Contoh Format Surat Ikrar Talak

Loading...
Surat ikrar talak adalah surat yang dibuat oleh sumi untuk menyatakan talaknya atas istrinya. Surat ikrar talak ini biasanya digunakan sebagai bahan bukti di pengadilan agar hakim dapat memproses perceraian berjalan lancar.

Buat yang masih bingung tentang bagaimana cara membuat dan bentuk format surat ikrar talak. Kali ii ini contoh berikan contoh suratnya.

SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAKYang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                             : _ isi nama terang suami _
Bin                                 : _ nama ayah _
Tempat, Tanggal Lahir     : __----------_
Warganegara                  : Indonesia
Agama                            :
Pekerjaan             :
Alamat             :
                
Pihak Pertama (I) / Suami :

Dengan kesadaran bersama tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, maka dengan ini pada hari ____________________ saya Pihak Pertama (Suami) menyatakan IKRAR TALAK ( 1/2/3) terhadap  

Pihak Kedua (Isteri) :

Nama                              :
Binti                                :
Tempat, Tanggal Lahir     :
Warganegara                   :
Agama                            :
Pekerjaan                       :
Alamat                            :
                

Bahwa sejak hari _____ tanggal __________ Saudari (Pihak II) __________ Binti _____________ sudah bukan menjadi isteri dan tanggung jawab saya lagi menurut syari’at ajaran Islam dan pada hari ini persoalan yang berkaitan dengan isteri saya bukan menjadi  tanggung jawab saya lagi.

Dan bilamana Saudari _________ Binti __________ (Pihak II) mendapatkan jodoh dengan orang lain maka dengan rasa ikhlas dan ridho, lahir dan bathin, saya persilahkan untuk menikah dan saya tidak akan menuntut atau menggugat kepada siapapun dan begitu juga dengan sebaliknya.

Demikian SURAT PERNYATAAN IKRAR TALAK ini saya buat dan saya tanda tangani secara bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Surat Pernyataan Ikrar Talak ini dapat dilanjutkan atau dipergunakan sebagai bahan bukti ke PENGADILAN AGAMA agar yang berwajib maklum adanya.                                                                 Semarang, 09 September 2014

Yang Dijatuhi Talak                                    Yang Menyatakan Talak

_ nama terang & tdtg istri _                        _ nama terang & tdtg suami _


Saksi – saksi :


1... nama terang & tdtg...


2.... nama terang & tdtg....
Loading...
Previous
Next Post »