-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

Contoh Surat Keputusan Kepala Sekolah

Loading...
Inicontoh.com; kali ini bagikan contoh surat keputusan kepala sekolah tentang beasiswa miskin. Di dalam suatu sekolah biasanya surat keputusan seperti ini sangat diperlukan guna penetapan siswa untuk menerima beasiswa dalam sekolah tersebut. Beasiswa itu bisa berupa beasiswa prestasi dan beasiswa miskin. Nah, berikut ini kami berikan contoh surat keputusan dari kepala sekolah.

KOP


SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 4 SEMANGKA
Nomor : 128/.../.../ SK.03/X/ 2013


TENTANG

SISWA MISKIN
PADA SMA NEGERI 4 SEMANGKA

Kepala SMA Negeri 4 Semangka


Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas layanan pendidikan pada SMA Negeri 4 Semangka


b.
bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang perlu untuk menerima bantuan.
Mengingat
:
1.
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SistenmPendidikan Nasional ;


2.
Undang-undang No.20 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;


3.
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan


4.
Surat Keterangan dari Kepala Desa/ RT Desa Apel Kecamatan Salak

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:


PERTAMA
:
Menetapkan Nama nama siswa miskin Penerima Bantuan Dana Beasiswa Miskin
KEDUA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran APBD Provinsi Semangka Tengah
KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

   Ditetapkan di         : Duren
   Pada tanggal       : 25 Juli 2013
  Mangga, S.Pd., MA.
  NIP: 123456789 0123 45678910


Loading...
Previous
Next Post »